DYLEMATY NIKODEMA

Piątkowy wieczór to czas na „Dylematy Nikodema”. To cykl audycji, w których poruszamy tematy związane z aktualnością Dekalogu w życiu codziennym; to przestrzeń na świadectwa wiary i doświadczenia działania Pana Boga. Na antenie w Katolickim Radiu Podlasie w piątki o godz. 21:40.

Pierwszy piątek miesiąca:

Drugi piątek miesiąca:

Trzeci piątek miesiąca:

W Konfesjonale” : Rozmowy na temat Dekalogu. Przykazania Boże wyszczególniają podstawowe warunki utrzymania żywej wspólnoty pomiędzy Bogiem i Jego ludem. Zapraszają wierzących do współuczestniczenia w rozpoczętym przez Boga wyzwalaniu całej ludzkości po to, aby wszyscy zachowali w sobie obraz Boga, mogli żyć wolni i kochać Boga i bliźniego z całego serca. Audycję prowadzi ks. Mateusz Czubak.

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu